MUSIC IN MOTION

The Automated Transcription for Indian Music (AUTRIM) Project by NCPA and UvA

Latest additions

Posted by Wim van der Meer on 15/01/2013

Yaman – Padma Talwalkar

Yaman – Uday Bhawalkar

Jaitshri – Mashkoor Ali Khan

Yaman kalyan – Ajoy Chakrabarty

Sohini – Aslam Khan

Tilang – Mashkoor Ali Khan

Tilak kamod – Ashwini Bhide

Khat – Mashkoor Ali Khan

Lalita gauri – Padma Talwalkar

Lalita sohini – Aslam Khan

Jogkauns – Veena Sahasrabuddhe

Devgiri bilaval – Jayateerth Mevundi

Bibhas – Ulhas Kashalkar

Dhanashri – Aslam Khan

For the time being this completes the job of our primary goals an we now have 85 rag-s in the list covering all the well-known and a couple of lesser known varieties.

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Update November 7, 2012

Posted by Wim van der Meer on 08/11/2012

Bihagda – Manjiri Asanare

Bahaduri todi – Aslam Khan

Shuddh sarang – Veena Sahasrabuddhe

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Update Sep 27, 2012

Posted by Wim van der Meer on 27/10/2012

Shahana – Aslam Khan

Puriya dhanashri – Aslam Khan

Shuddha kalyan – Mashkoor Ali Khan

Ramkali – Ulhas Kashalkar

Shankara – Uday Bhawalkar

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Update Oct 24, 2012

Posted by Wim van der Meer on 24/10/2012

Rageshri – Veena Sahasrabuddhe

Nayaki kanada – Jayateerth Mevundi

Purvi – Aslam Khan

Surmalhar – Mashkoor Khan

Shivmat bhairav – Jayateerth Mevundi & Mashkoor Ali Khan

Shyam kalyan – Ajoy Chakrabarty  & Mashkoor Ali Khan

Deshkar – Ulhas Kashalkar

Patdip – Ram Deshpande & Jayateert Mevundi

Nat bhairav – Ajoy Chakrabarty & Aslam Khan

Pilu – Ajoy Chakrabarty

Nand – Ajoy Chakrabarty

Miyan ki todi – Ulhas Kashalkar

Miyan ki todi – Ram Deshpande

Miyan ki malhar – Veena Saharabuddhe &  Uday Bhawalkar

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

New additions Sep 29, 2012

Posted by Wim van der Meer on 29/09/2012

Chhayanat (updated)

Gaud sarang (updated)

Kalashri

Lalit (updated)

Marubihag (updated)

Bairagi

Kambhoji

Khamaj

Madhuvanti

Malkauns

Kedar

Basant mukhari

Marva

Megh

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

New additions

Posted by Wim van der Meer on 29/08/2012

Hindol

Chhayanat

Deshi

Durga

Gaud malhar

Jaijaivanti

Jaunpuri

Jhinjhoti

Jog

Kafi

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Hamir and Hansadvani added

Posted by Wim van der Meer on 15/08/2012

Hamir and Hansadvani added, the list so far is:

Abhogi (Abhogi kanada)
Ahir bhairav
Alhaiya bilaval
Asavari (Komal rishabh)
Bageshri
Bahar
Basant
Bhairav
Bhairavi
Bhatiyar
Bhimpalasi
Bhupal todi
Bhupali
Bihag
Bilaskhani todi
Brindavani Sarang
Chhayanat
Darbari kanada
Deshi
Durga
Gaud malhar
Gaud sarang
Gorakh kalyan
Gujari todi
Gunakri
Hamir
Hansadhvani
Jogiya
Kamod
Kedar
Multani
Puriya
Shri

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Genres

Posted by Suvarnalata Rao on 06/03/2012

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Pilot

Posted by Wim van der Meer on 19/01/2012

So this is a pilot of the AUTRIM project. We’ll be uploading the full set in the coming months!

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »